Kontakt Profil
Nyheder
Ny hjemmeside Ny hjemmeside Clairvoyance og Tarot
 
 
Feng Shui
Feng Shui handler om, hvordan de omgivelser, vi lever og arbejder i, påvirker vores fysiske, følelses­mæs­sige og åndelige velbefindende.

Ved at indrette med Feng Shui kan du bevidst og systematisk få dine om­givel­ser til at arbejde for dig.

Feng Shui kan hjælpe dig til nem­mere at få dine ønsker opfyldt og til at nå dine mål.

Feng Shui - en kinesisk indretningsfilosofi

Feng Shui er en 3000 år gammel visdom om, hvordan omgivelserne påvirker os enten positivt eller negativt.

Feng Shui hjælper os til at indse, hvordan vores hjem er en direkte forlængelse af os selv og derfor afspejler, hvem vi er.

Feng Shui bruger elementerne, formerne og far­ver­ne til at skabe harmoni og tager udgangs­punkt i, at det ydre og indre rum hænger sammen.

Ved at udnytte de fem elementer (vand, træ, ild, jord og metal) samt yin og yang og sætte dem i forbin­delse med de fire verdenshjørner og tillige kom­bi­nere dem med symbolik og intuitiv forståelse opleves en fornyelse og forbedring af livet.
Boligindretning med Feng Shui giver dig mulighed for bevidst og systematisk at forbedre de områder i livet, du ønsker.

Feng Shui hjælper dig med at forbedre :
Økonomien Helbredet Partnerskabet Karrieren Arbejdsmiljøet Kreativiteten