Kontakt Profil
Nyheder
Ny hjemmeside Ny hjemmeside Clairvoyance og Tarot
Bach Blomsterterapi
Bachs Blomsterterapi blev omkring år 1900 udviklet af den engelske læge Edward Bach, der gik bort fra den traditionelle medicin efter at havde undersøgt og opdaget, at udtræk fra en lang række blomster havde en stærk positiv effekt på mange mennesker.
På grundlag af sine undersøgelser udviklede han i alt 38 remedier (blomsterudtræk), der hver især kan påvirke/ændre en specifik følelsesmæssig og uhensigtsmæssig tilstand.
Blomsterremedierne/dråberne virker ved at ændre negative følelser/tanker til positive følelser. Næsten alle mennesker vil i deres liv opleve perioder med små eller store vanskeligheder/problemer, der påvirker dem negativt og udmatter både fysisk og psykisk.
I disse perioder vil en indtagelse af Bachs blomsterdråber være en uvurderlig hjælp til at genoprette en ny energi og en positiv balance i krop og sind.

En behandling efter Bachs Blomsterterapi starter med en indgående samtale mellem klient og behandler, hvorunder klientens problemer beskrives og defineres. Herefter udvælges netop de blomsterdråber, der kan afhjælpe klientens problemer bedst muligt.

Blomsterdråberne indtages min. fire gange om dagen i ca. tre uger eller mere efter behov. Der er ikke risiko for nogen form for bivirkninger ved at indtage Bachs blomsterdråber.

En behandling efter Bachs Blomsterterapi er effektiv i sig selv, men jeg har gode erfaringer med, at Bachs blomsterdråber er et godt supplement til de til øvrige individuelle behandlinger, jeg tilbyder.

Læs vejledningen omkring de forskellige blomsterremedier virkning på: www.bachblomsterremedier.dk

Blomsterterapi til dyr henvises til Jette Lilholm